Styrelsen

Vid årsmöte 2022-03-19 valdes följande styrelse:

 • Ordförande – Tord Andnor
 • Vice ordförande och styrelseledamot – Bengterik Busk
 • Skattmästare & styrelseledamot – Anders Eriksson
 • Sekreterare & styrelseledamot – Josefine Granding Larsson
 • Styrelseledamot – Yvonne Battello
 • Styrelsesuppleant – Jan-Anders Eriksson
 • Styrelsesuppleant – Therese Roselin Göthe
 • Revisor – Benkt Steentoft
 • Revisor – Göran Karlsson
 • Valberedning – Annika Quardfordt
 • Valberedning – Rolf Sjöström