Renklämma, nya styrelsemedlemmar och Roland Cedermark på Årsmötet 2016

Den 14 mars samlades medlemmarna till Årsmöte på Högalids Församlingssal. Ordförande Siw Sjögren hälsade välkommen och vi höll tillsammans en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Som ordförande till mötet valdes Jeja Svensson och till sekreterare Solveig Andersson. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse avhandlades och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet.


Till styrelse för kommande år valdes Solveig Andersson till ordförande. Till övriga ledamöter omvaldes Ulf Persson, Örjan Strömstedt och Roland Salomonsson samt nyval Josefine Granding Larsson. Till suppleanter nyvaldes Uno Schwartz och Henry Mårtensson.

Som revisorer omvaldes Göran Carlsson och Anita Olofsson. Bert Erik Henningsson blev revisorssuppleant.

Avgående ordförande överlämnade diplom och blommor till Årets Härjedaling 2016, Göran Mann, och även kvällens ordförande Jeja Svensson avtackades med en blomma liksom avgående styrelsemedlemmar.

Efter årsmötet berättade Göran Mann om sina gärningar. Kvällen avslutades med renklämma och musik av Roland Cedermark.