Populärt 11-kaffe vid Sergels torg

Tisdag 3 maj träffades medlemmar i Härjedalsföreningen i Stockholm på en fika i Kulturhuset. Det blev ett par trevliga timmar där mycket diskuterades, allt från höstens surströmmingsfest till överhogdalstapeten. Dessutom delade föreningens tidigare ordförande Solveig Andersson med sig av värdefulla erfarenheter. Vi återkommer vad gäller surströmmingsfesten, men boka in lördag 24 september så länge.

På den övre bilden: Ingela Jonasson, Solveig Andersson, Mary-Anne Berglund, Mona Jonsson, Rolf Sjöström, Britt-Marie Jonsson, Ivar Jonsson, Tord Andnor, Hjördis Hezekielsson och Svante Hezekielsson

På den undre bilden: förre ordföranden Solveig Andersson och nuvarande Tord Andnor