Ny styrelse och pris till Tord Grip på Årsmötet 2018

Den 20 mars samlades medlemmarna till Årsmöte på Högalids Församlingssal. Ordförande Solveig Andersson hälsade välkommen och vi höll tillsammans en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Som ordförande till mötet valdes Beatrice Ask och till sekreterare Roland Salmonsson. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse avhandlades och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Som revisorer omvaldes Göran Carlsson och Anita Olofsson. Bert Erik Henningsson blev revisorssuppleant.

Ordförande överlämnade diplom och blommor till Årets Härjedaling 2017, Tord Grip, och även kvällens ordförande avtackades med en blomma liksom avgående styrelsemedlemmar. Kvällen avslutades med renklämma, laxklämma och fika.