Ny styrelse och pris till Roland Cedermark

Härjedalsföreningens årsmöte hölls onsdagen den 27 mars 2019 i Högalids Församlingssal i Stockholm. 18 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ordförande Solveig Andersson hälsade samtliga välkomna och uppmanade till en tyst minut för de medlemmar i föreningen som avlidit under året.

Till ordförande att leda mötet utsågs Beatrice Ask och till sekreterare Roland Salomonsson. Kassarapport, verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelse upplästes, godkändes och gav styrelsen ansvarsfrihet.

Valberedningens representant Rolf Sjöström lämnade förslag till styrelse för kommande år vilket godkändes av mötet. Till Ordförande valdes Solveig Andersson, Vice ordf. Ulf Persson, Sekreterare Roland Salomonsson, Skattmästare Örjan Strömstedt samt Ledamot Ingegerd Callér. Till suppleanter valdes Uno Schwartz och Mona-Lis Klässman. Till revisorer valdes Göran Carlsson samt Tord Andnor. Till revisorssuppleanter valdes Erik Hemmingsson samt Evert Rosén. Rolf Sjöström och Mona-Lis Klässman omvaldes till valberedningen.

Beslut fattades att höja medlemsavgiften för kommande år till 300:-. Detta med anledning av en planerad 75-årsfest 2020 samt att årsavgiften inte har höjts på länge. Beatrice Ask avtackades med blommor för ett bra möte. Till Årets Härjedaling har föreningen tillsammans med Tidningen Härjedalen samt Härjedalens Kommun utsett Roland Cedermark. Roland, som tyvärr inte kunde komma till mötet, uppvaktas i hemmet vid ett senare tillfälle. Efter årsmötet bjöds på kaffe, tunnbrödrullar och kakor.