Lär känna styrelsen: Yvonne

Nu när föreningen har återuppstått vill vi presentera den nya styrelsen för er. Tillägg: Yvonne har nu valt att lämna styrelsen.

Hej, vem är du?
Yvonne Batello, ledamot

Vad har du för anknytning till Härjedalen?
Mamma var från Ljusnedal/Strånda.

Varför vill du vara medlem i Härjedalsföreningen?
Mamma gick tyvärr bort i november vid 97 år, och jag kände att jag vill ha lite anknytning till Härjedalen fortfarande.

Varför vill du vara med i styrelsen för Härjedalsföreningen?
Ville vara med i styrelsen för att rädda den.

Favoritplats i Härjedalen?
Min favoritplats är Bruksvallarna, där vi hade villa, även Tänndalen där vi hade hotell.