Kontakt

Föreningen Härjedalen i Stockholm
Organisationsnummer: 816000-0991
Plusgironummer: 199861-6

Du når styrelsen genom kontaktuppgifterna nedan.

Ordförande Solveig Andersson
Skyttevägen 1, 192 58 Sollentuna
076-118 97 83

Vice ordförande Ulf Persson
Ragvaldsbo Gårdsväg 16 A, 193 37 Sigtuna
08-592 517 33 och 070-547 43 01

Skattmästare Örjan Strömstedt
Drevkarlsstigen 2, 192 53 Sollentuna

Sekreterare Roland Salomonsson
Bollmoravägen 102, 135 47 Tyresö
08-715 68 78 och 070-693 45 20

Ledamot Ingegerd Callér

Suppleant Uno Schwartz

Suppleant Mona-Lis Klässman