Hjälp oss att bli bättre!

Vi är nyfikna på vad dina åsikter!I skiftet januari/februari kommer vi skicka ut en enkät för att höra vad ni vill med Härjedalsföreningen. Hjälp oss att bli en bättre förening genom att svara på den! Alla åsikter är viktiga.