Historien om vår fina vepa

Härjedalsföreningen har en fin vepa. Lite mer info om den:

År 1947 vävde Regina Berglund i Vemdalen denna vepa med härjedalsvapnet som centralmotiv och som hon samma år skänkte till Föreningen Härjedalingar i Stockholm.

Eftersom föreningen saknade klubblokal beslöts att Sven Olov Tjärnberg, styrelseledamot och en av initiativtagarna till föreningen, skulle förvalta vävnaden och medföra den vid alla sammankomster, såväl styrelsemöten som festligheter.

Många år senare utsågs Sven Olov Tjärnberg av dåvarande styrelse till hedersmedlem och vävnaden överlämnades då som gåva till Sven Olov. Sven Olov avled 1985 i en ålder av 78 år och vilar nu på kyrkogården i Vemdalen.

För att hedra minnet av sin far, Sven Olov Tjärnberg, återlämnades vepan till föreningen, av dottern Solveig, inför föreningens 60-årsjubileum 2005. Solveig sitter i dag i föreningens styrelse.