Bibliotek

Välkommen till föreningens bibliotek! Nedan finns en lista med böcker, häften och texter föreningen äger.

Den är uppbyggd enligt Författare – Titel. Vill du låna något exemplar, kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Allhems stora verk klotband – Härjedalen (inbunden)
 • Ambolt, Peter – Skärpning – En grufverlig historia (roman som utspelar sig i Härjedalen 1740, häftad)
 • Amundin, Gert & Brita af Petersens – Minnen från Sveg och Härjedalen (häftad)
 • Bergström, Erik J – Minnen av glömda krig (häftad)
 • Bergström, Erik J – Härjedalens förlorade söner (inbunden)
 • Bergström, Erik J – Glöte genom 600 år (inbunden)
 • Bergström, Erik J – Bruksanvisning Ljusnedals bruk och dess torpare genom 200 år (inbunden)
 • Bjelkeborn, Gösta – Jemtland till Amerika (häftad)
 • Bjelkeborn, Gösta – Från magra tegar till präriens feta mylla
 • Bogren-Ekfeldt, Britt – De högg i sten (häftad)
 • Bromée, Nils – Boken om Sveg och Härjedalen (inbunden)
 • Caryle Jean (J.E.Carlsson, lärare i Hån) – Människoöden (häftad)
 • Cedermark, Roland – Vandra varsamt
 • Cedermark, Roland – Dagar skall komma
 • Dahlsten, Sven & Lundmark, Bo – Berget och Sjön (häftad)
 • Eriksson, Hans – Herrö By (häftad)
 • Eriksson, Kjell – Remmens By under 100 år (häftad)
 • Eriksson, Nils Erik – Härdalsboken 1979 (häftad)
 • Eriksson, Nils Erik – Härdalsboken 1980 (häftad)
 • Eriksson, Nils Erik – Härdalsboken 1982 (häftad)
 • Eriksson, Nils Erik – Härdalsboken 1983-1984 (häftad)
 • Eriksson, Nils Erik – Härdalsboken 1985 (häftad)
 • Falkberget, Johan – Vi flydde över gränsen (inbunden)
 • Falk, Curt – Salixprästen (inbunden)
 • Festin, Eric – Jämtlands läns fornminnesför. (häftad)
 • Festin, Eric – Fornvårdaren (häftad)
 • Olof Lindskog och hans dialektordsamling
 • Fohlin, Lars – Härjelast 50 år (inbunden)
 • Fries, Carl – Svenska Turistföreningen Årsbok 1931 (häftad)
 • Fjellner, Johan A. – Vemdalen – kulturbygd bland fjällen (inbunden)
 • Forsgren, Tuuli Oknytt nr 1-2, 2003 (häftad)
 • Granberg, Einar – Härjedalingar i Västerled (inbunden)
 • Granberg, Georg – Folkvisorna i västra Härjedalen (häftad)
 • Granberg, Georg – När jag kom på fjällen (inbunden)
 • Granberg, Georg – Människor i fjäll – (inbunden)
 • Granberg, Georg – Morgon mellan fjällen (inbunden)
 • Granberg, Georg – I Härjedalens fjällvärld (häftad)
 • Grönlund, Monica – Två byar (Glissjöberg/Mosätt)(inbunden)
 • Granberg, Jörn – Visor och ramsor i Härjedalen, del 1 (häftad)
 • Granberg, Jörn – Visor och ramsor i Härjedalen, del 2 (häftad)
 • Granberg, Jörn – Visor och ramsor i Härjedalen, del 3 (häftad)
 • Granberg, Jörn – Visor och ramsor i Härjedalen, del 4 (häftad)
 • Hallberg, Lars Olof – Lillhärjåbygget (häftad)
 • Hallman, Annica – En liten bok om Ytterberg (häftad)
 • Hemmendorff, Ove – Inventering av fäbodar i Härjedalens kommun (häftad)
 • Hemmendorff, Ove – Bygginventering av fäbodar i Härjedalens kommun (häftad)
 • Hillbom, Helge – Ordlista Härjedalska (häftad)
 • Härjedalsgillet – Vancouver, British Columbia Canada, engelsk text (inbunden)
 • Jansson, Olof – En bok om Härjedalen
 • Jansson, Olof – Till minnet av Erik Fundin (häftad)
 • Källman, Arne – Källbergets historier och historik (häftad)
 • Ledin, Gunnel – Människor & minnen från Funäsdalen
 • Ledin, Gunnel – Till minnet av Arne (häftad)
 • Lehman, Nils Sune – Posten i Jämtland under 300 år (inbunden)
 • Lindblom, Erik O. – Från koja till slott
 • Linsell, Studiecirkeln – Linsell – Ransjö förr
 • Linsell, Studiecirkeln – Ett häfte om bygden i gången tid
 • Lundgren, Henry (ABF) – Älvros Kyrkbyn och Fannhus (förteckning över gårdarna)
 • ABF Härjedalen – Ordlista över Älvros-målet (häftad)
 • Manfredsdotter, Marit – Sista blicken bakåt
 • Mann, Göran – O rök stig från störrösä (inbunden)
 • Mankell, Henning – Danslärarens återkomst (inbunden)
 • Nilsson-Tannér, Per – Inger Grannes (inbunden)
 • Pettersson, IngaLisa & Jansson, Birgit – Bunden rosengång från Jämtland och Härjedalen (häftad)
 • Persson, Karl-Ivar & Amundsson, Evert & Persson, Lennart – Ransjön eller Ransundet (häftad)
 • Renberg, Mats – Skogsarbetarminnen (häftad)
 • Rentzhog, Sten – Jämten 1988 (inbunden)
 • Runmar, Lars & Sjögren, Eva – HUR, Prästgårdsbranden i Sveg, Lillhärdalsgårdens historia (häftad)
 • Rydh, Hanna – Jämtland och Härjedalen (häftad)
 • Svegs Idrottsklubb 1906 – En historisk kavalkad över 100 år (inbunden)
 • Taflin, Johnny – Tjänsteresor jag alltid glömmer (häftad)
 • Tännäs Kyrkliga Arbetsgrupp – Tännäs – byn vid de sju bergens sydsluttning
 • Wallén, Henry – En liten vägvisare i byn Bruksvallarna
 • Wallmark, Patrik – Högvålen – Sveriges högst belägna by
 • Wallmark, Patrik – Messlingen – byn vid vägens ände (häftad)
 • Zirr-Brox, Ellen – Från Mälaren till Nidaros
 • Zipsane, Henrik – Jämten 2008 (inbunden)

Nedanstående böcker finns i biblioteket men lånas inte ut

 • Marelius, Nils – Kongl.Vetenskaps Akademiens Handlingar för år 1763
 • Modin, Erik – Linsells Kyrka. Minnesord vid firandet af dess hundraåriga tillvaro. Nyårsdagen 1898.
 • Modin, Erik – Härjedalens ortsnamn och bygdesägner
 • A4-pärm med diverse foton och vykort