Styrelsen

Föreningsinfo

Föreningen för Härjedalen i Stockholm
Organisationsnummer: 816000-0991
Plusgironummer: 199861-6

Styrelsen består av

Ordförande Solveig Andersson
Skyttevägen 1, 192 58 Sollentuna
076-1189783

Vice ordförande Ulf Persson
Ragvaldsbo Gårdsväg 16 A, 193 37 Sigtuna
08-59251733 och 070-5474301

Sekreterare Roland Salomonsson
Bollmoravägen 102, 135 47 Tyresö
08-7156878 & 070-6934520

Skattmästare Örjan Strömstedt
Drevkarlsstigen 2, 192 53 Sollentuna

Ledamot Ingegärd Callér  

Suppleant Uno Schwartz

Suppleant Mona-Lis Klässman