Föreningen

Härjedalsföreningen i Stockholm ”ska främja medlemmarnas kulturella intressen för sitt landskap och stödja kulturella organisationer som arbetar för Härjedalen”.

Idag är vi knappt 100 medlemmar som träffas några gånger per år. Stämningen är alltid på topp vid dessa tillfällen!

Historik
Föreningen Härjedalingarna, senare omdöpt till Härjedalsföreningen i Stockholm, bildades i december 1945 vid en sammankomst på HSB-salen där 175 personer samlats. Men det började redan 1942: det var i december år 1942 som Rut Tegnander ringde till Malin Svensson och undrade om de inte borde samla ihop härjedalingarna i bekantskapskretsen i Stockholm till gemensamt luciakaffe. Jo absolut! svarade Malin. Vi tar och ringer upp några andra som vi känner och så fördes budskapet vidare till Stig Linde, som blev eld och lågor – föreningsmänniska och härjedalsprofet som han är. Eftersom det var fråga om personliga bekanta, räknade Rut och Malin med så där 10-15 personer. De ringde upp Fatburen på söder och beställde lussekaffe med bröd. När så kvällen den 13 december kom kunde man räkna in 27 stycken härjedalingar kring det festligt dukade långbordet. De flesta talade medvetet eller omedvetet på vårt landskaps tungomål, Stig Linde fylld av hänförelse talade och läste på härjedalska och drog upp de första riktlinjerna för föreningens bildande.

Sedan skildes de åt med den fasta föresatsen att de måste träffas snart igen. Nu skulle det bildas en landskapsförening i Stockholm! Hösten 1944 bildades en interimsstyrelse bestående av Karl Dahlin, Rut Tegnander, Malin Svensson, Sven Tjärnberg, Per Emil Näsvall och Ingemar Hedstrand. De började författa stadgar eller stadgeförslag som sedan skulle föreläggas de församlade, som hört och infunnit sig till träffen den 27 januari 1945.

Linde valdes till kvällens ordförande och redogjorde för den självtillsatta interimsstyrelsens förslag. Snart kunde det klubbas att de närvarande, med acklamation, godkände de framlagda förslagen. Föreningen ”Härjedalingar i Stockholm” var ett faktum. Den första styrelsen bestod av ordförande Stig Linde, vice ordförande Karl Dahlin, skattmästare Sven Tjärnberg, sekreterare Rut Tegnander, vice sekreterare Ingemar Hedstrand och ledamot Per Emil Näsvall. Dagen efter kunde befolkningen till söndagens morgonkaffe läsa en liten notis i Dagens Nyheter.

Mellan 1947 och 1988 firade föreningen Härjedalens dag på Skansen. Övriga sammankomster har varit Surströmmingsfester, Luciafirande och vårfester med inslag av maskerad. Sedan 1989 har Luciafirandet i december ersatts med en midvinterfest i januari. Vidare har musikandakt i Klara kyrka, resor till USA och Kanada anordnats. I bland har årsmötet genomförts med dans, underhållning, föredrag eller filmvisning. Gäster från Vancouver i Kanada har varit inbjudna till en fest.