Föreningen nedlagd

Kära medlemmar i Härjedalsföreningen i Stockholm

Förhoppningsvis mår ni alla bra och har klarat er från den eländiga pandemin som drabbat oss.

Pandemin har påverkat oss på så sätt att vi inte har haft möjligheter till aktiviteter, årsmöten och andra sammankomster på två år. Endast styrelsen har haft möten på distans för att diskutera situationen.

Härjedalsföreningen i Stockholm startade 1945 av utflyttade härjedalingar som sökte kontakt och umgänge i Stockholm. Initiativtagarna lyckades! En förening startades och fler och fler medlemmar tillkom. Vi kan, via dokument, se tillbaka på en fantastisk utveckling, samhörighet och festligheter på alla tänkbara sätt. Föreningen har varit aktiv i 76 år. Det är en beundransvärd tid för en hembygdsförening.

Men tiderna förändras. En förening av detta slag är idag inte lika attraktiv som då. Vi lever i ett annat tidevarv där kontakter skapas på andra nivåer. Som exempel kan nämnas att anmälningarna till våra samkväm har varit alltför få så styrelsen varit tvingad att ringa runt för att inbringa ett acceptabelt antal närvarande. Undantaget är det fantastiska 70-årsjunileet i Stockholm som vi er tillbaka på med glädje.

I nuvarande styrelse är genomsnittsåldern relativt hög. Såväl svikande hälsa som ålder har påverkat oss varför motivationen inte finns längre. Vår önskan var att en yngre generation skulle vara intresserad av att ingå i en ny styrelse för föreningens fortsatta verksamhet.

Trots pandemin kände vi oss nödsakade att genomföra ett årsmöte gemensamt för de senaste åren. Vi kallade i god tid till mötet den 18 januari 2022. Vi vidtog självklart gällande restriktioner avseende pandemin. Till vår stora besvikelse kom endast styrelsen, en suppleant, revisor samt en från valberedningen. Därutöver endast en medlem samt hedersmedlemmen Beatrice Ask som enhälligt valdes till mötets ordförande.

Styrelsen (som fungerat på övertid, dvs utgångna mandatperioder pga pandemin) hade i god tid informerat valberedningen att samtliga styrelsemedlemmar avsäger sig vidare uppdrag. Valberedningen informerade att de inte hade lyckats med uppdraget att föreslå en ny styrelse. En förening utan styrelse fungerar inte. Av denna anledning beslöts enhälligt att avveckla Härjedalsföreningen i Stockholm från och med den 18 januari 2022.

Om någon är intresserad av att nystarta en förening med Härjedalen som fokus så meddela intresset till Tord Andnor som åtagit sig uppdraget att vara kontaktperson: tord@andnor.com

Med vänliga hälsningar

Fd styrelsen / Solveig Andersson, Ulf Persson, Örjan Strömstedt, Roland Salomonsson samt Ingegerd Callér