Föreningen lever!

Föreningen lever! Den 19 mars hade vi ett extra årsmöte och det beslutades enhälligt att föreningen ska leva vidare. Så kul! En ny styrelse valdes, och vi hade vårt första möte direkt efter årsmötet. Mer info om oss, och hur vi vill arbeta tillsammans med er i föreningen kommer.