Extra årsmöte 19/3

Till samtliga medlemmar

Ni har fått information om att föreningen är nedlagd, men då den ännu inte är formellt nedlagd är vi några Härjedalsentusiaster som bestämt oss för att göra vad vi kan för att Härjedalsföreningen ska leva vidare. Det här gör vi med den tidigare styrelsens goda minne och det kan lyckas om även ni medlemmar vill att föreningen ska vara kvar.

Ni kallas till extra årsmöte:
Tid: lördag 19 mars 13.00
Plats: Sergels Torg, utomhus vid nedre ingången till Kulturhuset

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av person att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll
 5. Årsmötet 18 jan -22 beslutade att lägga ner Härjedalsföreningen i Stockholm. Föreslås att det beslutet upphävs och att Härjedalsföreningen skall finnas kvar
 6. Val, alla val föreslås förrättas på 1 år, kommande årsmöte får välja för 2 och 1 år:
  • ordförande
  • val av 4 styrelseledamöter
  • val av 2 styrelsesuppleanter
  • val av 2 revisorer
  • val av 2 valberedare
 7. Beslut om årsavgift för 2022, föreslås 75 kr för enskild, 100 kr för par.
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

Betala medlemsavgiften snarast till Härjedalsföreningen i Stockholm, plusgiro konto 19 98 61-6. Skulle extra årsmötet besluta om annan avgift får det regleras senare. Ange tydligt ditt namn, ni kan vara två medlemmar på samma adress.

Härjedalsföreningen har idag cirka 100 registrerade medlemmar.

Har du fått den här kallelsen med vanlig post men har en mailadress så vill vi gärna ha den, det är ett billigare och enklare att kommunicera via mail med er medlemmar. Skicka din mailadress till bengterikbusk@hotmail.com.

Vi som jobbar med detta är Anders Eriksson, Jan-Anders Eriksson, Yvonne Battello, Josefine Granding Larsson, Bengterik Busk och Tord Andnor. Vi står också till förfogande för de styrelse val som skall göras.