Brev från styrelsen

Kära Härjedalsvänner!

Äntligen skall vi höra av oss så ni vet att vi i styrelsen fortfarande tänker på er och föreningen. Hoppas ni alla förstår varför vi inte hört av oss. Vi beklagar stort att Jubileumsfesten, som var välplanerad till den 15 mars, avbokades i sista sekund. Styrelsen tog det drastiska beslutet att avboka festen, vilket vi hoppas att alla tyckte, var rätt beslut gentemot alla våra medlemmar. För allas vår säkerhet såg vi oss nödsakade till detta, vilket också innebar att vi förlorade det mesta av inbetalda medel till festen på grund av den sena avbokningen.

På grund av det tråkiga läget med pandemin innebar det att vi i styrelsen av förklarliga skäl inte haft någon aktivitet eller sammanträden sedan i februari. Alla i styrelsen tillhör ju den omdiskuterade riskgruppen 70+. Det är mycket tråkigt att vi inte kunnat ha några gemensamma aktiviteter på grund av de rådande restriktionerna. Vi har ju fått ställa in både Årsmötet och Jubileumsfesten och någon surströmmingsfest har vi ju inte ens haft en tanke på att ordna, så vi får längta till nästa höst på den festen. Vi önskar innerligt att ni alla mår bra och inte har drabbats av pandemin.

Men i allt elände hade vi hoppats att i första hand kunna genomföra ett årsmöte innan årets slut, men med anledning av den pågående pandemin har vi för avsikt att genomföra 2019 och 2020;s årsmöten gemensamt för båda verksamhetsåren under mars månad 2021. Vi försöker att inom kort börja planera för en alternativ jubileumsfest som vi hoppas kan genomföras i början på året 2021 och hoppas då att pandemin är över.

Utnämningen av årets Härjedaling 2019, som skulle ha skett vid årsmötet kommer att skjutas upp till kommande tänkta möte i mars 2021. Juryn som består av ordföranden, en ledamot samt en medlem och en representant från vardera Härjedalens kommun och Tidningen Härjedalen enhälligt utsett Beatrice Ask, Landshövding i Södermanlands län, född i Sveg, tidigare Justitieminister och ledamot i riksdagen i många år.