Årsmötet 2015

Den 7 mars samlades medlemmarna till Årsmöte på Högalids Församlingssal.

Kvällen startade med presentation och genomgång av föreningens nya hemsida. Presentationen gjordes av föreningens medlem tillika nya redaktören Josefine Granding Larsson, vilket rönte stor uppskattning.


Ordföranden Ulf Persson hälsade välkommen och ett speciellt välkommen till kvällens gäster, hedersmedlemmen Beatrise Ask samt författaren Mats Haldosén. Därefter uppmanades till en tyst minut för avlidna medlemmar som lämnat oss under året, däribland hedersmedlemmen Henning Mankell

Som ordförande till mötet valdes Beatrise Ask och till sekreterare Solveig Andersson. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse lästes upp och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet.


Till styrelse för kommande år valdes Siw Sjögren till ordförande, efterträder Ulf som avsagt sig ordförandeposten, men omvaldes att sitta kvar som ledamot. Till övriga ledamöter omvaldes Örjan Strömstedt och Roland Salomonsson samt nyval Solveig Andersson. Till suppleanter omvaldes Anders Hagman och nyval Josefine Granding Larsson. Som revisor omvaldes Göran Carlsson och revisorsuppleant Anita Olofsson. Som valberedning omvaldes Ingegärd Callér och nyval Ingrid Ihelmers.

Ordföranden överlämnade diplom och blommor till Årets Härjedaling 2015, Mats Haldosén. och även kvällens ordförande Beatrice avtackades med en blomma liksom Josefine Granding Larsson tackades med en present och stora applåder av mötesdeltagarna.

Efter årsmötet berättade Mats Haldosén om boken “Sjukhuset och hälsoarbetet under 90 år” (se separat artikel) Kvällen avslutades med kaffe och smörgåstårta samt hembakad kaka av Siw Sjögren.