Årsavgiften 2015

Årsmötet 2014 beslutade att pga kommande aktivitet, 70-årsjublieet, kommer en utdebitering på 50 kronor. Årsavgiften blir därför 250 kronor för 2015. Årsavgiften för 2016 återgår till 200 kronor om inte årsmötet beslutar annat.