2016: Göran Mann

Till Årets Härjedaling 2016 valdes Göran Mann med motiveringen ”För Görans osjälviska arbete med att skapa föreningen ”Mö finns” som lyfter fram och skapar värme och gemenskap för den som drabbas av cancer och även ger stöd åt den drabbades familj samt för sin forskning om Vemdalens by”.

Göran Mann var särskilt inbjuden när föreningen hade sitt årsmöte och han både tog emot utmärkelsen och berättade om sina gärningar.

Vandringspriset, träreliefen av Emil Näsvall överlämnades tillsammans med blommor.