2010: Tage Persson

Tage Persson, Funäsdalen, är en av de som ligger bakom tillkomsten av Fjällmuséet i Funäsdalen. Han har massor av timmar helt ideellt, och efter invigningen lika ideellt arbetat som guide. Tage har också arbetat med Pilgrimsleden som passerar genom Härjedalen och fortsätter till Nidaros (Trondheim). Naturligtvis har Tage gått hela leden upp till Nidaros.