Årets härjedaling

Varje år delar Härjedalsföreningen i Stockholm ut utmärkelsen Årets härjedaling. Kandidater till utmärkelsen är alla som under året verkat för landskapet Härjedalen på ett positivt sätt. Vem som helst kan föreslå en kandidat till Årets härjedaling och skicka med en motivering. Förslaget behöver lämnas till föreningens ordförande senast den 1 februari.

Juryn består av ordföranden, en styrelseledamot och en medlem i föreningen samt en representant från Härjedalens kommun och en representant från tidningen Härjedalen.

Vinsten är, förutom äran, en vandringspokal i form av Emil Näsvalls trärelief. Mottagaren meddelas i god tid med förhoppningen om att vinnaren ska kunna ta emot vinsten vid föreningens årsmöte.