40 medlemmar gjorde sina röster hörda

Mellan den 23 februari och 13 april 2017 hade föreningens medlemmar chansen att delta i en enkät om Härjedalsföreningen. 40 personer deltog.

Sammanfattningsvis går det att säga att man är med för att få en tillhörighet med Härjedalen och med andra härjedalingar. De som deltar i aktiviteterna tycker att de är bra, och Härjulfabladet är mycket uppskattat. Styrelsen tar nu med sig svaren in i det vidare arbetet med föreningen. Stort tack till alla som deltog!