Härjedalsföreningen i Stockholm

Föreningen bildades 1945 och arbetar sedan dess med att främja Härjedalen, bistå kulturellt och skapa samhörighet.

Föreningen finns för att

Främja Härjedalen

Främja Härjedalen

Härjedalsföreningen i Stockholm är öppen för alla och består av personer som av födsel, genom giftermål eller av andra skäl har anknytning till Härjedalen.

Bistå kulturellt

Bistå kulturellt

Föreningen bistår kulturella föreningar, institutioner och enskilda personer vilka har samhörighet med Härjedalen. Främjar medlemmarnas kulturella intressen.

Skapa samhörighet

Skapa samhörighet

Föreningen skapar sedan 1945 samhörighet genom att anordna sammankonster, föredrag och att knyta ihop medlemmar samt personer som har koppling till Härjedalen.

Härjedalsföreningen i Stockholm

Stöd oss

Genom att bli medlem hjälper du föreningen att fortsätta existera, men du får också ta del av fester, och andra evenemang. Och kanske framförallt – du ingår i gemenskapen.