Härjedalsföreningen i Stockholm grundades 1945 och har tack vare sina medlemmar kunnat fortsätta ända sedan dess.

Härjedalsföreningen i Stockholm jobbar med att:

Främja Härjedalen

Härjedalsföreningen i Stockholm är en sammanslutning av personer som av födsel, genom giftermål eller av andra skäl har anknytning till Härjedalen. Öppen för alla, oavsett bostadsort

Bistå kulturellt

Föreningen bistår i mån av förmåga kulturella föreningar, institutioner och enskilda personer vilka har samhörighet med Härjedalen. Främjar medlemmarnas gemensamma kulturella intressen.

Skapa samhörighet

Föreningen skapar samhörighet genom att anordna sammankonster, föredrag och att knyta ihop medlemmar samt personer som har koppling till Härjedalen. Detta arbete har pågått sedan 1945.

Den 14 mars samlades medlemmarna till Årsmöte på Högalids Församlingssal. Ordförande Siw Sjögren hälsade välkommen och vi höll tillsammans en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Som ordförande till mötet valdes Jeja Svensson och till sekreterare Solveig Andersson. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse avhandlades och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
Till styrelse för kommande år […]

Aktuellt
Hjälp oss att bli bättre! Fyll i vår enkät
23 februari, 2017

Som vi tidigare meddelat har vi tagit fram en enkät, för att få in era åsikter om hur vi kan bli en ännu bättre förening. Snälla, ta några minuter och fyll i den. Endast med medlemmarnas hjälp kan vi förbättras. Här hittar du enkäten: Enkät Härjedalsföreningen.

Spara datumet! Årsmöte 2017: tisdag 14/3
16 januari, 2017

Träffa andra medlemmar, hör hur året gått, var med och påverka vår gemensamma framtid. Kom på årsmötet! Tisdagen den 14 mars 2017 klockan 18.00 är det dags för föreningens årsmöte. Vi träffas i Högalids församlingshem som vanligt. Kallelse kommer senare.

Visa fler