Härjedalsföreningen i Stockholm grundades 1945 och har tack vare sina medlemmar kunnat fortsätta ända sedan dess.

Härjedalsföreningen i Stockholm jobbar med att:

Främja Härjedalen

Härjedalsföreningen i Stockholm är en sammanslutning av personer som av födsel, genom giftermål eller av andra skäl har anknytning till Härjedalen. Öppen för alla, oavsett bostadsort

Bistå kulturellt

Föreningen bistår i mån av förmåga kulturella föreningar, institutioner och enskilda personer vilka har samhörighet med Härjedalen. Främjar medlemmarnas gemensamma kulturella intressen.

Skapa samhörighet

Föreningen skapar samhörighet genom att anordna sammankonster, föredrag och att knyta ihop medlemmar samt personer som har koppling till Härjedalen. Detta arbete har pågått sedan 1945.

Spara datumet: Surströmmingsfest!
30 juni, 2017

Dags att börja planera för höstens surströmming! Den 23 september ses vi igen, i Söderringssalen, Enskede gård som vanligt. Inbjudan och mer information kommer, men markera gärna datumet i era kalendrar redan nu så vi blir riktigt många!

40 medlemmar gjorde sina röster hörda
29 juni, 2017

Mellan den 23 februari och 13 april 2017 hade föreningens medlemmar chansen att delta i en enkät om Härjedalsföreningen. 40 personer deltog. Sammanfattningsvis går det att säga att man är med för att få en tillhörighet med Härjedalen och med andra härjedalingar. De som deltar i aktiviteterna tycker att de är bra, och Härjulfabladet är […]

Den 14 mars samlades medlemmarna till Årsmöte på Högalids Församlingssal. Ordförande Siw Sjögren hälsade välkommen och vi höll tillsammans en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Som ordförande till mötet valdes Jeja Svensson och till sekreterare Solveig Andersson. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse avhandlades och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
Till styrelse för kommande år […]

Visa fler