Härjedalsföreningen i Stockholm grundades 1945 och har tack vare sina medlemmar kunnat fortsätta ända sedan dess.

Härjedalsföreningen i Stockholm jobbar med att:

Främja Härjedalen

Härjedalsföreningen i Stockholm är en sammanslutning av personer som av födsel, genom giftermål eller av andra skäl har anknytning till Härjedalen. Öppen för alla, oavsett bostadsort

Bistå kulturellt

Föreningen bistår i mån av förmåga kulturella föreningar, institutioner och enskilda personer vilka har samhörighet med Härjedalen. Främjar medlemmarnas gemensamma kulturella intressen.

Skapa samhörighet

Föreningen skapar samhörighet genom att anordna sammankonster, föredrag och att knyta ihop medlemmar samt personer som har koppling till Härjedalen. Detta arbete har pågått sedan 1945.

Nominera Årets Härjedaling 2018
12 september, 2018

Nu är det dags att nominera en representant till Årets Härjedaling 2018.   Skriv ner ert förslag med en kort motivering om varför den personen bör bli Årets Härjedaling. Sänd ert förslag senast den 31 januari 2019  till Solveig Andersson, Skyttevägen 1,  Edsberg, 192 58 Sollentuna eller mejla till: solbirand@yahoo.se.   Tidigare korade till Årets Härjedaling […]

Surströmmingsfest i Akalla by!
11 september, 2018

Fredagen den 5 oktober kl 18.00 är det dags för surströmmingsfest i Akalla by (lokalen ligger ett par hundra meter från T-banan Akalla.) Vi serverar välkomstdrink och minglar från kl. 17.30. Sen öppnas burkarna och vi blir bedövade av den härliga aromen. För den som inte älskar surströmming finns en sillbuffé. Som vanligt finns alla […]

Ny styrelse och pris till Tord Grip på Årsmötet 2018
25 mars, 2018

Den 20 mars samlades medlemmarna till Årsmöte på Högalids Församlingssal. Ordförande Solveig Andersson hälsade välkommen och vi höll tillsammans en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Som ordförande till mötet valdes Beatrice Ask och till sekreterare Roland Salmonsson. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse avhandlades och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet.  Till styrelse för kommande år omvaldes […]

Visa fler