Härjedalsföreningen i Stockholm grundades 1945 och har tack vare sina medlemmar kunnat fortsätta ända sedan dess.

Härjedalsföreningen i Stockholm jobbar med att:

Främja Härjedalen

Härjedalsföreningen i Stockholm är en sammanslutning av personer som av födsel, genom giftermål eller av andra skäl har anknytning till Härjedalen. Öppen för alla, oavsett bostadsort

Bistå kulturellt

Föreningen bistår i mån av förmåga kulturella föreningar, institutioner och enskilda personer vilka har samhörighet med Härjedalen. Främjar medlemmarnas gemensamma kulturella intressen.

Skapa samhörighet

Föreningen skapar samhörighet genom att anordna sammankonster, föredrag och att knyta ihop medlemmar samt personer som har koppling till Härjedalen. Detta arbete har pågått sedan 1945.

Ny styrelse och pris till Roland Cedermark
31 maj, 2019

Härjedalsföreningens årsmöte hölls onsdagen den 27 mars 2019 i Högalids Församlingssal i Stockholm. 18 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ordförande Solveig Andersson hälsade samtliga välkomna och uppmanade till en tyst minut för de medlemmar i föreningen som avlidit under året. Till ordförande att leda mötet utsågs Beatrice Ask och till sekreterare Roland Salomonsson. Kassarapport, verksamhetsberättelse, samt […]

Många besökte föreningens vinprovning
19 februari, 2019

Söndagen den 10 februari inbjöd föreningen till vinprovning i den trevliga lokalen W6 i centrala Stockholm. Ett intresserat gäng, 24 medlemmar och 12 gäster, hade hörsammat inbjudan. Vinspecialisten Karin Bergenfur, som med sina 30 års erfarenheter inom vin, och dessutom egen importör av portugisiska och österrikiska viner, bjöd på sina fantastiska kunskaper. Vi provade fem […]

Kallelse till årsmöte 2018
17 februari, 2019

Nu är det dags för årsmöte för Härjedalsföreningen i Stockholm. Tid: Onsdagen den 27 mars 18.30 Plats: Högalids församlingshem på Södermalm Efter årsmötesförhandlingarna koras Årets Härjedaling 2018. Föreningen bjuder därefter på fika. Dagordning Årsmötets öppnande Upprättande av röstlängd Godkännande av dagordningen Val av ordförande för årsmötet Val av sekreterare för årsmötet Val av justeringsmän tillika […]

Visa fler